Profil

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN BQMI

Dengan ini kamu menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan pemanduan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji tegurlah dan laporkan ke unit pengaduan.

Kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

img wa