Profil

Pemandu Museum

Luthfi

Luthfi

Pengalaman :
Menjadi pemandu BQMI sejak 2019
Spesalis :
-
Khikmawati

Khikmawati

Pengalaman :
Menjadi pemandu BQMI sejak 2015
Spesalis :
-
Ibnu A'thoillah

Ibnu A'thoillah

Pengalaman :
Menjadi pemandu BQMI sejak 2017
Spesalis :
-
Ida Fitriani

Ida Fitriani

Pengalaman :
Menjadi pemandu BQMI sejak 2015
Spesalis :
-
img wa